TOETSEN EN EXAMENS

Toetsen
In de groepen 2 t/m 11 gebruiken we toetsen die bij de methode horen en toetsen die niet-methode gebonden zijn, oftewel de CITO-toetsen.
De Cito toets voor de PO (primair onderwijs) wordt in de periode april/mei afgenomen.
De toetsen voor het V O (voortgezet onderwijs) bestaan uit diagnostische toetsen uit de methode en de Cito toets
De Cito toets voor het VO wordt in de periode maart/april afgenomen.
In de weken hieraan voorafgaand nemen we toetsen af om de vorderingen van de kinderen te kunnen bepalen
De uitslagen daarvan worden opgenomen in het Cito-leerlingvolgsysteem (vanaf groep 2). De behaalde resultaten over de gehele basisschoolperiode worden weergegeven in een grafiek, een soort ‘groeicurve’ voor leerresultaten. Hierdoor is het gemakkelijk te constateren of de leerling goed ‘meegroeit’, ‘stilstaat’ of misschien zelfs ‘achteruit’ gaat.

EXAMENS = certificaten nederlands als vreemde taal (CNaVT)
Vanaf groep 8 worden in mei examens afgenomen voor het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
De school biedt de volgende CnaVT profielen aan:.

1. PTIT = Profiel Toeristische en Informele Taalvaardigheid – Groep 8
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden of voor mensen die in een niet- professionele context met nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren.

2. PMT = Profiel Maatschappelijke Taalvaardigheid Groep 9
Dit profiel is bedoeld voor mensen die contacten (willen) aangaan of onderhouden met Nederlandstalige familie of vrienden, voor mensen die zich als toerist in het Nederlands willen redden of voor mensen die in een niet- professionele context met nederlandstalige toeristen in hun eigen land willen communiceren.

3. PPT = Profiel Professionele Taalvaardigheid Groep 10
Dit profiel is bedoeld voor mensen die het nederlands nodig hebben binnen administratieve en dienstverlenende functies zoals administratief medewerker, informaticus, vertegenwoordiger, reisleider, telefonist, bankbediende, receptionist, boekhouder,…..

4. PTHO = Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs Groep 11
Dit profiel is bedoeld voor mensen die willen gaan studeren aan een nederlandstalige Universiteit of Hogeschool. Zij moeten mondeling en schriftelijk kunnen omgaan met theoretische, wetenschappelijke of academische teksten.