ONDERWIJSINSPECTIE & NOB

Onderwijsinspectie
Eén maal in de twee à vier jaar krijgen we als school de onderwijsinspectie op bezoek. Zij controleren of wij aan de gestelde kwaliteitsnormen voldoen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de gestelde doelen in het schoolplan gehaald moeten zijn, dat de leerlingen per getoetst moment voortgang hebben laten zien. Maar onder andere ook dat het bestuur de vereiste functioneringsgesprekken met de leerkrachten heeft gehouden. Op basis van haar bevindingen stelt de Onderwijsinspectie een rapport samen, waarin een oordeel gegeven wordt en eventueel verbeteringen worden aangedragen. Onze school zal w.s. dit schooljaar bezocht worden door de Inspectie van Onderwijs.

NOB (Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland )
Onze school is aangesloten bij het NOB. Stichting NOB, in opdracht van het Ministerie van Onderwijs Cultuur & Wetenschap, ondersteunt en adviseert het Nederlandse onderwijs in het buitenland.
Wij maken van hun kennis gebruik bij de begeleiding van onze leerlingen, bij het opzetten van onze school leerplannen etc. Maar ook ondersteunt het NOB ons bestuur bij het opzetten van beleids(verbeter)plannen, het houden van functioneringsgesprekken, communicatie met ouders etc. Ook ouders kunnen bij het NOB terecht met hun vragen.
Wereldwijd zijn er circa 200 scholen (in 119 landen met zo’n 15.000 leerlingen) bij het NOB aangesloten.
De rol die het NOB naar de school toe speelt, zou, door het wegvallen van de jaarlijkse subsidie kunnen veranderen. Tot op heden (oktober 2016) is onze school aangesloten bij het NOB.