GROEPSINDELING

GROEPSINDELING
Op de school wordt les gegeven aan leerlingen van groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs (PO) en aan leerlingen van groep 9 t/m 11 van het voortgezet onderwijs (VO).
Afhankelijk van het aantal leerlingen, leeftijd en (examen)niveau worden per schooljaar de groepen gevormd. (niet elk schooljaar zijn alle groepen vertegenwoordigd)
Er wordt gewerkt aan de hand van de volgende lesmethodes:

PRIMAIR ONDERWIJS

GROEP 1/2
De nadruk ligt op het stimuleren van de taalontwikkeling door spelend en ontdekkend leren. Er wordt gewerkt met de methode Ik & Ko en voor de oudere kleuters (ook) met de methode ‘van beginnende geletterdheid tot lezen’. Aan de hand van thema’s komt een diversiteit van aspekten die van belang zijn voor de ontwikkeling van het jonge kind aan de orde.
De kleutergroepen krijgen onderwijs aan de hand van thema’s; onder anderen de thema’s sprookjes, seizoenen, feest, eten & drinken en kunst komen aan bod.
Er wordt een begin gemaakt met de cultuurlessen m.b.v de methode ‘NederLAND IN ZICHT’

GROEP 3
Er wordt gewerkt met Veilig Leren Lezen en met de leesmethode Estafette (technisch lezen).
De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘NederLAND IN ZICHT’

GROEP 4 T/M GROEP 8
Vanaf groep 4 tot en met in groep 8 wordt gewerkt met de taalmethode Taal Actief (1 tm 8)
Daarnaast wordt er gewerkt met Estafette (technisch lezen) en Tekst Verwerken (begrijpend lezen). Groep 8 werkt met Nieuwsbegrip, een methode voor begrijpend lezen en woordenschat. Het cultuuronderwijs wordt gegeven met behulp van de methode ‘NederLAND IN ZICHT’

VOORTGEZET ONDERWIJS

GROEP 9 T/M GROEP 11
Vanaf schooljaar 2016 – 2017 wordt er in groep 9 gewerkt met Leswijs Nederlands. Groep 10 werkt met Nieuw Nederlands 2. Alle groepen werken met de begrijpend lezen/woordenschat methode Nieuwsbegrip. De cultuurlessen worden gegeven m.b.v de methode ‘NederLAND IN ZICHT’
Aan het eind van het ieder schooljaar wordt aandacht besteed aan oefenexamens(per profiel) ter voorbereiding op de CNaVT examens .