CULTUURONDERWIJS

Naast alle taalgetinte aktiviteiten, is het ook belangrijk de leerlingen iets over te brengen van het ‘Nederlandse erfgoed’ in brede zin.

Sinds het schooljaar 2002 krijgen de leerlingen vanaf groep 7 onderwijs in Nederlandkunde. Het NOB heeft i.s.m. “onze” Erik Bruns een map speciale cultuur en geschiedenislessen ontwikkeld. Deze map, geheten NederLAND IN ZICHT, heeft het NOB inmiddels uitgegeven en hiermee wordt reeds sinds vorig schooljaar gewerkt.

Vanaf 2008-2009 worden de cultuurlessen ook gegeven aan groep1 + 2. De cultuurlessen dienen als ondersteuning en aanvulling op de nederlandse taallessen.

De school beoogt hiermee de verbondenheid met de nederlandse cultuur instand te houden en te versterken.